Glædelig Påske!


Man kan se billeder fra familielørdagsklubbens fastelavnsfest den 22. marts her.

Kirken holdt sit årsmøde i Bolligen lørdag den 1. marts. Se referatet, formandens og præstens beretning samt regnskab og budget under Årsmøde/regnskab. Billeder fra dagen kan ses her.


Der er forår i luften - et træ i fuldt flor ikke langt fra præstegården.

Landslotteriet 2013 er udtrukket - se trækningslisten her.
Vi ønsker vinderne tillykke med deres gevinster og takker varmt for den store opbakning omkring vores lotteri.                                          Menighedsrådet

 

Den danske Kirke i Schweiz er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Der holdes regelmæssige gudstjenester i Genève, Bern, Basel og Zürich. Kirkelige handlinger (barnedåb, bryllup og begravelse) foretages i hele landet. Hvert forår afholdes der konfirmation, som regel i Genève og Zürich.

Kirken er selvfinansierende, og dens indtægter stammer fra medlemsbidrag, donationer, betaling for kirkelige handlinger uden for de ordinære gudstjenester samt indtægter fra diverse arrangementer. Der ydes ingen støtte fra det officielle Danmark. Hvis man ønsker at yde bidrag til vores kirke, kan det ske via en giroindbetaling til CCP 12-10950-6 (girokort udsendes med kirkebladet) eller ved en overførsel direkte til
Eglise Danoise en Suisse, Post Finance SA 1200 Genève,
IBAN: CH71 0900 0000 1201 0950 6, SWIFT: POFICHBEXXX.
Læs mere under Om kirken.